logo Q3 Partners

Hvis jeg bare hadde en time på å redde verden, ville jeg bruke femtifem minutter på å definere problemet, og bare fem minutter på å finne løsningen.

– Albert Einstein

Strategi

Q3 Partners tilbyr hjelp til strategisk planlegging:

  • Analyse av NÅ-situasjon og problemstillinger
  • Forslag til tiltak
  • Støtte til implementering av tiltak
  • Digitaliseringsstrategi

I analysefasen benytter Q3 Partners den kreative problemløsningsmetoden Simplexity.

Forretningsutvikling

Q3 Partners bistår kundenes behov innen økonomistyring og bidrar til at kundene når sine økonomiske mål:

 • Styrearbeid
 • Forenkling av administrative prosesser
 • Prosjektledelse
 • Økonomisk rådgivning

 

Tallspiral økonomisk rådgivning finans Simplexity Q3 Partners
Simplexity Thinking System Basadur Applied Creativity Q3 Partners

Simplexity

Hva er Simplexity? Simplexity Thinking System er en kreativ problemløsningsmetode oppfunnet og patentert av Dr Min Basadur, Basadur Applied Creativity.

Et stort problem i dag er at mange organisasjoner sliter med å skape og gjennomføre bærekraftige strategiske planer.

Vår idé er å bistå organisasjoner i dette arbeidet ved hjelp av en videreutviklet Simplexity-metode. En nyskapende idé for effektiv, innovativ og fleksibel strategiutvikling. Ved bruk av Simplexity hjelper vi organisasjoner med å løse komplekse utfordringer og skape effektive strategier – forretningsplaner.

DigiFab

Q3 Partners har prosjektledelse i DigiFab, et Industri 4.0 prosjekt støttet av Forskningsrådet.

Målet med prosjektet er å utvikle tjenester som gjør digitalisering mulig, rimelig og gjennomførbart for norske SMB’er.

Mer informasjon:

NTNU

Eyde Cluster

Forskningsrådet

DigiFab Industri 4.0

OsloMet (tidligere HiOA)

Q3 Partners Idélab Forskningsrådet
Veiskilt Om Q3 Partners Simplexity Basadur Applied Creativity strategi økonomisk rådgivning
Ingvild Jensen

Ingvild Jensen

Partner og CEO

25 års erfaring fra toppledelse innen operativ virksomhetsstyring, økonomi og strategisk ledelse i private bedrifter.

Bred styreerfaring.

Severin Myhre

Severin Myhre

Prosjektassistent, prosjektoptimalisering

Ansatt i Q3 Partners som assistent i forskningsrådsprosjektet DigiFab. Analyserer produksjons- og bedriftinterne prosesser for SMB-selskaper for å videreutvikle dem til Industri 4.0. MSc System Engineering med industriell økonomi fra USN.

Torjus Jensen

Torjus Jensen

Styremedlem

Internasjonal leder, strateg og IT-utvikler. Har en global karriere, blant annet USA, Europa, Midtøsten, Asia og Latin-Amerika. Kompetanse innen finans, informasjonsteknologi, big data, maskinlæring, kvantitativ finans, risikostyring.

Solveig Tjølsen-Becker

Solveig Tjølsen-Becker

Konsulent

Webdesign og konsulenttjenester for Q3 Partners og forskningsrådsprosjektet DigiFab Industri 4.0. Bachelor fra USN med fordypning i Digital Mediedesign. Variert og internasjonal bakgrunn.

Samarbeidspartnere

Q3 Partners logo

Q3 Partners AS

Solåsveien 8C, NO-4843 Arendal

M: +47 97 17 90 73

Epost: ijensen@q3p.no

Ta kontakt i dag!

9 + 6 =