Simplexity

Simplexity

Hva er Simplexity? Simplexiy Thinking System er en kreativ problemløsningsmetode oppfunnet og patentert av Dr Min Basadur, Basadur Applied Creativity.

Et stort problem i dag er at mange organisasjoner sliter med å skape og gjennomføre bærekraftige strategiske planer.

Vår id́é er å bistå organisasjoner i dette arbeidet ved hjelp av en videreutviklet Simplexity-metode. En nyskapende idé for effektiv, innovativ og fleksibel strategiutvikling. Ved bruk av Simplexity hjelper vi organisasjoner med å løse komplekse utfordringer og skape effektive strategier – forretningsplaner.

You cannot copy content of this page